БУЙ УСТИРИШ

Опубликовано:: 19 марта 2007, 17:38
Раздел: Масла?ат / Саломатлик

Болалар буйи табиий равишда усиб боради. Бирок айрим холларда ушбу усиш секинлашади ёки умуман тухтаб колади. Бундай вактда жийда дарахти меваси буй устириш хусусиятига ега еканлиги аникланган. Коврак меваси таркибида канд,оксил,ошловчи моддалар,органик ишкорлар киши организмига ижобий таьсир курсатади ва буй усишига ёрдам беради.
 В1,В2,PP1, витаминларига бой булган бу немат турли хасталикларни даволашда хам кул келиши мумкин.Унинг дамламаси айникса фойдалидир. Дамламани тайёрлаш учун усти ёпик идишга бир ярим литр сув куйиб, унга 50 грамм жийда мевасидан солинади ва бироз кайнатилади, сунгра кайнатмани докадан сузиб, ундан кунига овкатдан сунг икки ош кошик ичиб турилади, айникса, киш ва куклам даврларида бу мевани фойдаси каттадир. 

Юз дардга юз даво китобидан
Эта статья опубликована на сайте Krasota.uz (www.krasota.uz)
URL этой статьи: http://krasota.uz/maslahat/salomatlik/365